top of page
Search
 • vlatkon

EGCG - природна превенција од инфекција со високо-ризични човечки папилома вируси (HPV)

Речиси сите сексуално активни луѓе некогаш во животот ќе добијат човечки папилома вирус (HPV), доколку не се вакцинирани против HPV.


Иако повеќето HPV инфекции исчезнуваат сами од себе без да предизвикаат проблеми, HPV може да предизвика полесни здравствени нарушувања, како генитални брадавици или сериозни последици, како што е брачен инфертилитет или карцином.


Во 2018 година беа дијагностицирани преку 43 милиони HPV вирусни инфекции ширум светот, воглавном меѓу помлади лица.


Одредени фактори придонесуваат за поголем ризик од инфекција со HPV:

 • возраст - полесно се инфицираат помладите лица

 • поголем број сексуални партнери

 • ослабен имунитет од најразлични причини

 • оштетување на кожата и слузокожата


 • 19 ВИСОКО-РИЗИЧНИ ТИПОВИ НА HPV (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82)

 • 9 НИСКО-РИЗИЧНИ ТИПОВИ НА HPV (6,11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70)


Ракот на грло од матката е 4 најчест гинеколошки канцер во светот и кај нас.


Иако вакцинацијата против високо-ризичните човечки папилома вируси (HPV) претставува најефикасен метод за превенција, хемотерапијата сѐ уште е примарно решение за инвазивен третман. Од таа причина е потребно да се истражуваат сите алтернативни, не-токсични, природни лекови против овој вид рак, кои немаат речиси никакви несакани ефекти.


EGCG


Епигалокатехин-3-галат (EGCG) е состојка добиена од зелен чај, која има многубројни ефекти врз физиолошките и патолошките процеси во човековиот организам. Оваа состојка покажува интензивна антивирусна активност, односно спречува влез на вируси во клетките, на пр. HIV, грип, хепатит C, како и размножување на вирусите како што се хепатит B, аденовируси и херпес вируси.


Епигалокатехин-3-галат (EGCG) има способност да го спречи растот, размножувањето и метастазирањето на малигните клетки при рак на грло од матката, како и да го поттикне нивното природно уништување од страна на организмот. Освен тоа, EGCG има синергистички ефект со конвенционалната хемотерапија, како на пример цисплатин (CDDP) или блеомицин (BLM).


Клиничките студии кои сѐ уште се во тек за сега покажуваат одлични резултати за хемопревенција на рак на грлото од матката кај пациенти позитивни на високо-ризички HPV соеви и адјувантна хемотерапија кај пациенти со почетни интраепителијални неоплазми.


Механизмот на дејство се чини дека е поврзан со спречување на генската експресија за Е6 и Е7 онкопротеините, предизвикана од HPV.

Imunitinn® MR


10 таблети со модифицирано ослободување (MR)


Состав

 • Сув екстракт од лист од зелен чај (Camellia sinesis (L.) Kuntze) стандардизиран на 95% полифеноли и 45% епигалокатехин галат (EGCG) 444,5 mg од кои EGCG 200 mg

 • Lactobacillus rhamnosus CRL 1505 25 mg (1x109 CFU)

 • Витамин Д3 (холекалциферол) 50 μg (2000 IU)

Зошто Imunitinn® MR?

 • Превенција на вирусни инфекции на респираторен тракт

 • Ублажување и лекување на симптомите на грип

 • Стимулација на имуниот систем

 • Превенција на бактериска суперинфекција кај вирусни инфекции

 • Помошна терапија во лекување на вирусни, бактериски и габични инфекции

 • Заштита на клетките од оксидативен стрес

 • Комфорна терапија, примена еднаш на ден


634 views0 comments

コメント


bottom of page