top of page
Search
  • vlatkon

Bomelinn® - моќен ензим против воспалителни процеси

Бромелаинот, сложен ензим кој се добива од ананас, веќе подолго време привлекува значително внимание во здравството. Познат по своите протеолитички особини, бромелаинот нуди и низа здравствени придобивки, вклучително и помош за варење на храната, деконгестија на носот и потенцијално управување со воспалението.


Потекло и состав на бромелаин


Потекло


Вообичаено се добива од стебла или незрели плодови на ананас, како суров екстракт богат со различни соединенија.


Состав


Составот на бромелаин вклучува:


  • Тиол ендопептидази (главните активни компоненти се ананаин и комозаин)

  • Фосфатази, глукозидази, пероксидази, целулази

  • Гликопротеини и инхибитори на протеинази (на пример, цистатин)


Овој состав му овозможува на бромелаинот да има широк ензимски профил, насочен кон аналилни, глицилни и леицилни врски.


Процес за производство на бромелаин


Суровиот екстракт на бромелаин вообичаено се подложува на процеси како центрифугирање, ултрафилтрација и лиофилизација за да се добие жолтеникав прав кој ги задржува ароматичните својства на ананасот.


Фармакокинетика на бромелаин


Цревна апсорпција


По перорална администрација, бромелаинот се апсорбира во цревата, останувајќи ензимски активен со околу 40% биорасположивост и полуживот од 6-9 часа.


Циркулација и клеточна интеракција


Во крвотокот, бромелаинот се поврзува со анти-протеинази, но ја задржува својата активност. Исто така, може да поминува низ клеточните мембрани, одржувајќи ја ензимската функција.


Клиничка употреба на бромелаин


1. Улогата на бромелаин во варење на храната


Бромелаинот помага за разградување на протеините во желудникот (протеазна активност), но нема амилазна и липазна активност. Покажува ефикасност во смалувањето на диспепсијата кај лица со нередовен начин на исхрана (при негативен наод на H. pilory) и може да влијае на интестиналниот мотилитет и потенцијално да помогне во состојби како што е воспалителна болест на цревата (inflammatory bowel disease - IBD).


2. Имунолошки и воспалителни интеракции


Бромелаинот ги модифицира рецепторите на имунолошките клетки, намалувајќи ја проинфламаторната сигнализација. Тој покажувa ефикасност споредлива со дексаметазон и стандардните НСАИЛ во смирување на воспалението, особено после вежбање.


3. Влијанието на бромелаин врз кардиоваскуларното здравје


Неговите фибролитички и антитромбоцитни функции нудат кардиоваскуларни придобивки, вклучително и спречување на атеросклероза. Воедно, бромелаин покажува механизми кои сугерираат потенцијал во терапијата за рак, како што е зголемување на експресијата на p53.


4. Невролошки интеракции и управување со дебелината


Бромелаин може да понуди невропротекција со деградирање на бета-амилоидните пигменти. Во управувањето со дебелината, ја инхибира адипогенезата, што покажува ветување за намалување на формирањето масни клетки.


5. Бромелаин за здравје на синусите


Бромелаин ефикасно го смирува воспалението на носот, делува како назален деконгестив и може поефикасно да ги ублажи симптомите на акутен и хроничен риносинузитис во споредба со плацебо.


Интеракции со лекови и нутриенти

Бромелаин ја подобрува биорасположивоста на различни супстанции, вклучувајќи антибиотици и соединенија со ниска молекуларна тежина.


Bomelinn®: патентирана формулација на бромелаин


Bomelinn® е врвен природен екстракт на бромелаин кој ја одржува биолошката активност дури и по гастроинтестиналниот транзит. Добиен преку патентиран процес на екстракција и прочистување за да се обезбеди стабилност на ензимот без да има потреба од ентерична обвивка.

Предности на Bomelinn®


  • Повисока ензимска активност (2500 GDU/g), каде GDU се единици за разградба на желатин

  • Подобра чистота и поголема моќност

  • Ја одржува биоактивноста по дигестија

  • Нема потреба од ентерична обвивка

Bomelinn® 500 mg

Pancreatin 125 mg

2500 GDU/g


500 Ph. Eur. U.*

375 Ph. Eur. U.

30.000 USP*

23.437 USP

*протеазната активност зависи од температурата и од pH на средината, вредностите од табелата погоре се само ориентациони.

Bomelinn® претставува значителен напредок во природната ензимска терапија. Неговиот широк опсег на апликации во дигестијата, имунолошката модулација, управувањето со воспаление и потенцијалните улоги во кардиоваскуларното здравје и ракот ја нагласуваат неговата важност во модерното здравство. Тековните истражувања и развој на ова поле веројатно ќе откријат уште повеќе придобивки и примени на овој извонреден ензим.


Често поставувани прашања


Прашање

Одговор

Што е бромелаин?

Бромелаинот е ензимски комплекс добиен од ананас, познат по своите протеолитички својства и различни здравствени придобивки.

Кои се придобивките од бромелаин?

Бромелаинот помага во дигестијата, делува како назален деконгестив, го поддржува имунолошкиот систем и има противвоспалителни својства.

Што е Bomelinn®?

Bomelinn® е патентирана формулација на бромелаин со зголемена чистота, моќ и стабилност.

Како Bomelinn® се разликува од обичниот бромелаин?

Bomelinn® ја одржува својата биоактивност и по дигестијата без потреба од ентерична обвивка, за разлика од обичните додатоци со бромелаин.

Дали бромелаинот може да помогне во управување со воспалението?

Да, бромелаинот има противвоспалителни својства и може да помогне да се намали воспалението, особено во закрепнувањето после вежбање.

Тагови/Клучни зборови: бромелаин, bomelinn, bromeyal, ензим, ананас, дигестија, назална, деконгестија, имунолошки систем, воспаление

Comentários


bottom of page