top of page
Search
  • vlatkon

FORTICOLINN® - Иновација за здрави и цврсти коски


На коските не им треба само калциум


Додатоците на исхраната со калциум се сѐ побројни, а сепак сѐ повеќе луѓе страдаат од остеопороза и остеопенија.


Коските се состојат од минерални кристали ("цемент") поставени во "арматура" од органски колаген. Сами по себе, кристалите би биле екстремно кршливи. Како што мостовите се изградени од бетон и челична арматура, колагенот во коските е неопходен за нивната флексибилност и еластичност.


Остеопорозата е состојба на намалена коскена маса и деградација на коскеното ткиво, што доведува до зголемена кршливост на коските и последователен ризик од фрактури (скршеници).


Остеопенијата е всушност раниот стадиум на остеопороза, која може да започне на 35 годишна возраст, со прогресивно намалување на коскената маса. Ризикот за фрактури на коските понатаму се дуплира на секои 10 години, како за жени, така и за мажи.


FORTICOLINN® стимулира создавање на колагенски матрикс


Специјалните колагенски пептиди во FORTICOLINN® ги стимулираат клетките на коските да го зголемат создавањето на колаген.


Клинички докажано подобрување на коскеното здравје


Во времетраење од 12 месеци, 180 жени со намалена коскена маса дневно примаа 5 грами FORTICOLINN® или плацебо. Разликите во коскената маса беа мерени во 'рбетот и вратот на бутната коска со DXA скен.


FORTICOLINN® групата покажа значително подобрување на коскената густина.


Остеопорозата и остеопенијата се глобални проблеми


Коскената атрофија и губењето коскена густина и стабилност се проблем кој е најчест кај пост-менопаузалните жени. Но не само кај нив. Поради продолжениот животен век, остеопенијата и остеопорозата се голем меѓународен здравствен проблем кој ја чини економијата 37 милијарди евра во ЕУ и 20 милијарди долари во САД.


FORTICOLINN® е развиен со цел за поддршна на коскеното здравје, вклучително коскена густина и намалување на деградационите процеси. FORTICOLINN® е наменет како за повозрасните, така и за физички активните потрошувачи кои сакаат да одржуваат добро здравје.Alves RD, Demmers JA, Bezstarosti K, van der Eerden BC, Verhaar JA, Eijken M, van Leeuwen JP (2011) Unraveling the human bone microenvironment beyond the classical extracellular

matrix proteins: a human bone protein library. J Proteome Res 10:4725-4733


Raisz LG (2005) Pathogenesis of osteoporosis: concepts, conflicts, and prospects. J Clin Invest 115:3318-3325


Cole ZA, Dennison EM, Cooper C (2009) The impact of methods for estimating bone health and the global burden of bone disease. Salud Publica Mex 51 Suppl 1:S38-S45

317 views0 comments
bottom of page