top of page
Search
  • vlatkon

Прв природен орален фибринолитик

Nattokinn® е прв природен орален фибринолитик што содржи натокиназа, природен ензим кој е безбеден за употреба и без несакани ефекти.

Натокиназата за прв пат е добиена од варена соја, ферментирана со помош на бактеријата Bacillus subtilis, при што е откриено дека има директна фибринолитичка активност - разградување на крвните тромби и блокирање на слепувањето на тромбоцитите. Кога натокиназа ќе стапи во контакт со крвните тромби, делува на плазминогенскиот активаторски инхибитор 1 (PAI-1), со што го намалува ризикот од кардиоваскуларни настани.


Метаболните продукти на натокиназа исто така се биоактивни пептиди, кои го снижуваат крвниот притисок преку ренин-ангиотензин II механизмот.


Nattokinn® од INNventa Pharm содржи патентирана високо-потентна натокиназа NSK-SD® со јачина од 2.000 фибрински единици (FU) по грам (100 mg) заедно со 200 μg фолна киселина во облик на калциум-Л-метилфолат и треба да се зема 1-2 капсули дневно со 200 ml вода.


103 views0 comments

Comments


bottom of page